top of page

Pravilnik natjecanja

Kategorije :

 

1. kategorija (a i b)

1. a) kategorija

Pjevačice - rođene 2008. godine i mlađe

Pjevači – rođeni 2006. godine i mlađi

 

1. b) kategorija

Pjevačice - rođene 2006. godine ili mlađe

Pjevači - rođeni 2004. godine ili mlađi

2. kategorija

Pjevačice - rođene 2004. godine ili mlađe

Pjevači - rođeni 2002. godine ili mlađi

3. kategorija

Pjevačice - rođene 2002. godine ili mlađe

Pjevači - rođeni 2000. ili mlađi

4. kategorija

Pjevačice - rođene 2000. ili mlađe

Pjevači - rođeni 1998. ili mlađi

5. kategorija

Pjevačice - do 32 godine

Pjevači - do 32 godine

6. kategorija (a i b) - Vokalni ansambli

Pjevačice i pjevači do 32 godine

 

7. kategorija (a i b) - Mjuzikl

Pjevačice i pjevači do 32 godine

Program

Natjecatelji su obavezni izvesti sljedeći pjevački program prema kategorijama:

1. kategorija (a i b)

Jedna Aria Antica

Jedna solo pjesma po slobodnom izboru

2. kategorija

Jedna Aria Antica

Dvije solo pjesme po slobodnom izboru

3. kategorija
 

Jedna Aria Antica

Dvije solo pjesme po slobodnmo izboru

Jedna operna ili oratorijska arija

4. kategorija

Jedna Aria Antica

 

Jedna oratorijska arija

 

Dvije solo pjesme po slobodnom izboru

Jedna operna arija

5. kategorija

1. etapa - dvije odabrane operne arije

 

2. etapa - dvije odabrane operne arije

 

* isključivo operne arije, NE operetne arije!

6. kategorija
Vokalni ansambli

a) Operni ansambl

 

- program po slobodnom izboru u trajanju od min. 8 i max. 20

minutama

 

b) Komorni ansambl

 

- program po slobodnom izboru u trajanju od min. 8 i max. 20

minutama

 

* u ovoj kategoriji možete prijaviti glazbeni program

IZVORNO napisano u obliku dueta, terceta

ili većeg vokalnog ansambla s klavirom i/ili

drugom instrumentalnom pratnjom

7. kategorija
Mjuzikl

a) Mjuzikl solo

- 3 solo - songa iz mjuzikla po slobodnom izboru  (uz obaveznu pratnju klavira)

 

b) Mjuzikl sastavi

- dueti ili veći ansambli iz mjuzikla

- program po slobodnom izboru u trajanju od min. 8 i max. 20 minuta  (uz obaveznu pratnju klavira) 

Program treba izvesti napamet i na originalnom jeziku. Redoslijed nastupa natjecatelja odredit će se izvlačenjem rednih brojeva ubrzo nakon isteka roka za prijavu.

 

U 5. kategoriji konačan rezultat dobiva se zbrajanjem bodova postignutih u oba kruga natjecanja. Prvi krug nije eliminacijski.

bottom of page